2020

 

Európska komisia sa snaží aktívnejšie zapojiť občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti, a to pomocou dvoch nových pilotných akcií. Podstatou prvej akcie je sprostredkovanie odborných znalostí a špecifikovanej pomoci orgánom riadiacim finančné prostriedky EÚ. V druhej pilotnej akcii Komisia vyčlení 250 000 eur na "miestne" financovanie...

Jednoduché a krátke články vám pomôžu udržať čitateľov v obraze. Zaujímavý úvodný odstavec a stručný, informatívny obsah zaručia, že sa k vám budú radi vracať pre ďalšie novinky.