2020

 

Európska komisia vydala v rámci nástroja SURE prvotnú emisiu sociálnoinvestičných dlhopisov v hodnote 17 miliárd eur, ktorej cieľom je pomôcť ochrániť pracovné miesta i samotné zamestnané osoby. Emisia pozostáva z dvoch dlhopisov - prvý má hodnotu 10 miliárd eur a splatnosť dosiahne v októbri 2030 a druhý má hodnotu 7 miliárd eur a splatnosť...

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, ktorý združuje európske zdroje na nákup a zavádzanie superpočítačov a technológií svetovej úrovne, dnes podpísal zmluvu v hodnote 144,5 milióna eur na nákup superpočítača LUMI. Európa je lídrom v investíciách do infraštruktúry superpočítačov novej generácie. Táto infraštruktúra bude...

Rada Európskej únie sa dohodla na svojej rokovacej pozícii, takzvanom všeobecnom prístupe, k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Komisia víta túto dohodu, ktorá je rozhodujúcim krokom k vstupu do fázy rokovania s ostatnými inštitúciami. V piatok, 23. októbra bude o návrhoch SPP hlasovať Európsky parlament na plenárnom...

Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva, ktoré bude zelenšie a pripravené na digitálny vek. Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe naďalej smerovať všetko svoje úsilie...

Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes predložili spoločný návrh nariadenia Rady o vykonávaní reštriktívnych opatrení (sankcií) proti závažnému porušovaniu ľudských práv vo svete. Vďaka spoločnému návrhu bude možné pristúpiť k vytvoreniu nového horizontálneho sankčného režimu. Návrh dopĺňa...

Európska komisia s cieľom plne využiť potenciál aplikácií na sledovanie kontaktov a zasielanie výstrah, vďaka ktorým možno prerušiť reťazec cezhraničných infekcií koronavírusom a zachrániť životy, ako i v reakcii na výzvu členských štátov EÚ, zriadila celoúnijný systém na zabezpečenie interoperability - tzv. sieťový priechod. Systém dnes po...

Úbytok chránených biotopov a druhov pokračuje a spôsobuje ho najmä intenzívne poľnohospodárstvo, urbanizácia, neudržateľné lesné hospodárstvo a zmeny sladkovodných biotopov. Na biotopy má negatívny vplyv aj znečistenie ovzdušia, vody a pôdy, ako aj zmena klímy, nadmerné využívanie zvierat, nezákonná ťažba dreva a neudržateľné poľovníctvo a rybolov....

V reakcii na žiadosť Oddelenia civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR aktivovalo Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie satelitný systém Copernicus. Snímky zo satelitu pomáhajú pomocou rýchleho mapovania vyhodnotiť vplyv a rozsah povodní, ktoré v tomto týždni zasiahli Slovensko. Najväčšie škody hlásia v Košickom, Prešovskom a...

Kým sa Európa učí žiť s pandémiou, vývoj a rýchle globálne nasadenie bezpečných a účinných očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 zostáva základným kľúčom k možnému riešeniu tejto krízy v oblasti verejného zdravia. Komisia sa preto snaží zabezpečiť prístup k bezpečným očkovacím látkam v Európe, pričom presadzuje koordinovaný postup v otázkach...

Európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius virtuálne vyhlásil držiteľov cien Natura 2000. Európska komisia tak ocenila aktivity, ktoré prispievajú k ochrane prírodného dedičstva a zvyšujú povedomie o sieti chránených území Natura 2000. Táto sústava chránených oblastí má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a...