2020

 

Európska komisia uverejnila hodnotiacu tabuľku "Ženy v digitálnej oblasti" za rok 2020. Ženy viedli inovácie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj digitálnych technológií - od počítačových algoritmov až po programovanie. V porovnaní s mužmi je však stále menej pravdepodobné, že budú mať odborné digitálne zručnosti a získajú prácu v tejto oblasti. Keď sa...

Komisia víta prijatie nových dôležitých opatrení, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav.

Európska komisia (EK) dnes predkladá svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ.

Komisia dnes prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora. Tento sektor, ktorý bol najviac zasiahnutý koronakrízou, má zásadný význam pre demokraciu, kultúrnu rozmanitosť Európy a digitálnu autonómiu. Akčný plán prináša konkrétne opatrenia na zotavenia sa, transformáciu a zlepšenie postavenia tohto...

Európska komisia vyplatila 8,5 miliárd eur piatim členským štátom vrátane Slovenska, ktoré v rámci dnešných operácií dostalo 300 mil. eur na financovanie tzv. kurzarbeitu a podporu pracovníkov.

Zajtra 1. decembra uplynie presne jeden rok odkedy nastúpila do čela Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Počas tohto náročného obdobia predložila EK pod jej vedením mnoho ambicióznych návrhov a iniciatív v rôznych oblastiach s jedným spoločným cieľom: vytvoriť zelenú a digitálnu Európu a naplniť ciele definované v Európskej zelenej dohode.

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí v poslednom desaťročí. Z najnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo vedie približne k 400 000 predčasným úmrtiam na celom kontinente. Nová analýza EEA...