2020

 

Európska komisia dnes prijala odporúčanie o používaní rýchlych antigénových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Nadväzuje na odporúčanie Komisie z 28. októbra, aby sa zabezpečil spoločný prístup a účinnejšie testovacie stratégie v celej EÚ. Vychádza z usmernení vypracovaných s pomocou príspevkov členských štátov a odborných odporúčaní...

18. novembra si pripomíname Európsky deň antibiotík, ktorý pripravilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v rámci Svetového týždňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorý organizuje WHO (18. - 24. novembra 2020). Digitálna kampaň Európskeho dňa antibiotík pozostáva zo série online vyhlásení predstaviteľov Európskej komisie a...

Počas piateho ročníka Európskeho týždňa odborných zručností 2020 sa uskutočnilo viac ako 1 025 partnerských online podujatí a aktivít v 38 krajinách, ktoré oslovili viac ako 3,5 milióna ľudí. V roku 2020 sa pozornosť sústredila na odborné vzdelávanie a prípravu pre zelenú a digitálnu transformáciu v súlade s prioritami Európskej zelenej dohody a...

Európska komisia dnes spustila nový program pre spotrebiteľov s cieľom posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zelenej a digitálnej transformácii. Takisto sa zaoberá tým, ako zvýšiť ochranu a odolnosť spotrebiteľov počas a po pandémii COVID-19, ktorá so sebou priniesla mnohé výzvy ovplyvňujúce každodenný...

Európska komisia víta dohodu o budúcom dlhodobom rozpočte Európy a dočasnom nástroji obnovy NextGenerationEU, ktorú Európsky parlament a členské štáty EÚ dosiahli v Rade. Tento balík má celkovú hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by predstavoval najväčší balík, aký sa kedy financoval z rozpočtu EÚ. Pomôže prebudovať Európu po pandémii COVID-19...

Európska komisia dnes schválila štvrtú zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech-Pfizer, ktorou sa zabezpečuje prvý nákup 200 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ plus možnosť požadovať ďalších 100 miliónov dávok, ktoré sa majú dodať, keď sa preukáže bezpečnosť a účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Členské štáty sa budú...

Európska komisia dnes podniká prvé kroky smerom k vybudovaniu európskej zdravotnej únie, ktorú oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie. Komisia predložila súbor návrhov na upevnenie rámca EÚ pre zdravotnú bezpečnosť, na prepracovanie existujúceho právneho rámca pre závažné cezhraničné ohrozenia zdravia, ako aj na...

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, Nicolas Schmit dnes slávnostne otvoril piaty ročník Európskeho týždňa odborných zručností , ktorý organizuje Komisia v spolupráci s nemeckým predsedníctvo Rady EÚ. Na programe je séria virtuálnych konferencií, workshopov a mnohých online podujatí, ktoré sa venujú širokej škále tém týkajúcich sa...