Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali

17.05.2017

17.05.2017

Komisia vyzýva všetky členské štáty, aby splnili záväzky, ku ktorým sa zaviazali

Komisia 16. mája prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017.

V dôsledku zvýšeného úsilia členských štátov je počet dosiaľ premiestnených osôb v roku 2017 takmer rovnako vysoký ako za celý rok 2016. Celkový počet premiestnení v súčasnosti predstavuje 18 418 osôb, čo dokazuje, že proces premiestňovania je účinný. Hoci je však väčšina členských štátov aktívna a premiestnenia pravidelne uskutočňuje, niektoré z nich (konkrétne Maďarsko, Poľsko a Rakúsko) dosiaľ nikoho nepremiestnili, čím ignorujú svoj právny záväzok a záväzky voči Grécku a Taliansku. Rakúsko však formálne prisľúbilo premiestniť 50 osôb z Talianska, čo je rozhodnutie, ktoré Komisia víta. Okrem toho je Česká republika v mechanizme takmer rok nečinná. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť spoločne 98 255 osôb z Grécka a Talianska. Reálny počet žiadateľov je v súčasnosti omnoho nižší. V tejto súvislosti sa odporúčania v dnešnej správe zameriavajú predovšetkým na tie členské štáty, ktoré ešte nevykonali rozhodnutia Rady, pričom sa konkrétne vyzývajú Maďarsko a Poľsko, aby okamžite začali plniť prísľuby a premiestňovať, Česká republika, aby bezodkladne obnovila premiestňovania a Rakúsko, ktoré teraz začalo predkladať prísľuby pre Taliansko, aby to isté začalo pre Grécko. Podľa odporúčaní by zároveň Slovensko a Bulharsko mali preukázať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o ich preferencie, a mali by čo najskôr začať premiestňovať z Talianska. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska sa nám doposiaľ nepodarilo premiestniť nikoho.

Systém presídľovania ako celok naďalej pokračuje podľa plánu. Keďže k 12. máju bolo presídlených 16 163 osôb do 21 krajín, už sa uskutočnili viac ako dve tretiny z 22 504 dohodnutých presídlení v rámci európskeho systému presídľovania.