15. ročník súťaže Mladý Európan

09.03.2020

Dnes začína 15. ročník úspešnej celoslovenskej súťaže Mladý Európan, takže stredoškoláci (v druhom alebo treťom ročníku) a zároveň EÚ nadšenci môžu zasielať svoje prihlášky. Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Tohtoročnými hlavnými oblasťami sú priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej, najmä Európska zelená dohoda, ale aj Európsky parlament a Rada Európskej únie. Súťažiaci sa môžu zamerať aj na krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2020, konkrétne Chorvátsko a Nemecko. Medzi ďalšie hlavné priority patrí Partnerská dohoda, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

Súťaž spoločne organizujú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a centrá Europe Direct, konkrétne v Komárne, Košiciach, Lučenci, Nitre, Poprade, Prešove, Senici, Trenčíne, Trstenej a v Žiline. "Dnes už, pochopiteľne, existuje veľké množstvo príležitostí, pri ktorých sa môžu mladí ľudia dozvedieť viac o EÚ. Myslím si, že jednou zaujímavou a aj celkom adrenalínovou možnosťou je celoslovenská súťaž Mladý Európan, ktorá je určená pre študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. V tejto súťaži si mladí Slováci otestujú svoje európske know-how v rôznych oblastiach - geografickej, historickej, ekonomickej a kultúrnej, no budú sa môcť otestovať aj v aktuálnych otázkach súčasnej politiky alebo vo veciach, s ktorými EÚ pracuje. Chcel by som zároveň povzbudiť, aby sa do aktuálneho ročníka neprihlásili len skúsené súťažiace školy, ale aj školy, ktoré sa do súťaže ešte nikdy nezapojili, a rozšírili si tak možnosti spoznávania EÚ týmto netradičným spôsobom," vyzval na účasť Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. Dodal, že súťaž ponúka aj zaujímavé a lákavé ceny, víťazné družstvo pôjde na exkurziu do Bruselu, kde bude môcť navštíviť európske inštitúcie a priamo sa zoznámiť sa s tým, ako EÚ funguje.

Záštitu nad súťažou v roku 2020 prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR a podporuje ju aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Stredné školy sa môžu do súťaže prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Tento bude zaslaný škole organizátorom príslušného regionálneho kola súťaže, teda tým centrom Europe Direct, ktoré dané regionálne kolo súťaže organizuje.

V prípade otázok ohľadne prihlasovania sa do súťaže nás neváhajte kontaktovať.