Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

13.05.2020

Európska komisia dnes predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou destináciou pre turistov. EK chce zároveň ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli a užili čerstvý vzduch. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami.

Balík Komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa:

 • Celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie,
 • Spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ,
 • Rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu,
 • Odporúčanie s cieľom zatraktívniť cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti,
 • Kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Komisia sa snaží umožniť turistom a cestujúcim, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať, pomocou opatrení sa snaží zaistiť:

 • bezpečnú obnovu voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach
 • obnovu dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich
 • bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu
 • zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov

· zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov

 • Komisia sa zameriava aj na podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že:
 • zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä MSP
 • zachová pracovné miesta poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd EUR

· prepojí občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu, podpora miestnych atrakcií a cestovného ruchu a Európa ako bezpečná turistická destinácia.