Ako dopadol IT fitnes test?

09.09.2019

Dnes boli zverejnené výsledky IT Fitness Testu 2019, ako už napovedá samotný názov, testovali sa IT zručnosti žiakov, študentov, ale aj pedagógov či iných záujemcov. Počet riešiteľov prekročil 200 000. Podrobnosti o výsledkoch nájdete v záverečnej správe IT Fitness Testu 2019 na linku: https://itas.sk/wp-content/uploads/2019/09/FINAL_Zaverecna-sprava_IT-Fitness-Test-2019_WEB.pdf.