Antitrustová politika: Odvetvový prieskum zameraný na internet vecí

16.07.2020

Európska komisia dnes začala antitrustový prieskum hospodárskej súťaže v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii. Odvetvový prieskum sa zameria na výrobky a služby, ktoré sú pripojené k sieti a môžu byť kontrolované na diaľku, napríklad prostredníctvom hlasového asistenta alebo mobilného zariadenia. Patria sem inteligentné domáce spotrebiče, ako sú chladničky, práčky, inteligentné televízne prijímače, inteligentné reproduktory a osvetľovacie systémy, ale aj nositeľné zariadenia, napríklad inteligentné hodinky. Informácie o trhu získané prostredníctvom prieskumu prispejú k presadzovaniu práva hospodárskej súťaže zo strany Komisie v tomto odvetví. Komisia prostredníctvom prieskumu zhromaždí informácie o trhu s cieľom lepšie pochopiť povahu, prevalenciu a účinky potenciálnych problémov v oblasti hospodárskej súťaže v odvetví internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v Európskej únii a posúdiť ich na základe antitrustových pravidiel EÚ.

V prípade, že Komisia po analýze výsledkov identifikuje konkrétne obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou, môže začať vyšetrovanie takýchto prípadov s cieľom zabezpečiť súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa obmedzujúcich obchodných praktík a zneužívania dominantného postavenia na trhu. Prieskum dopĺňa iné opatrenia začaté v rámci digitálnej stratégie Komisie, najmä regulačné iniciatívy týkajúce sa umelej inteligencie, údajov a digitálnych platforiem. V nadchádzajúcich týždňoch Komisia zašle žiadosti o informácie širokej škále subjektov pôsobiacich v oblasti internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby v celej EÚ. Komisia očakáva, že na jar 2021 uverejní predbežnú správu o odpovediach na konzultáciu a v lete 2022 zverejní záverečnú správu.