Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií

16.06.2020

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktoré zaručia bezpečnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre. Týka sa to väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa zavedú v EÚ. Vnútroštátne aplikácie tak budú fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú uvoľňovať obmedzenia cestovania do zahraničia krátko pred letnými dovolenkami. Informácie z okolia zdieľané medzi aplikáciami sa budú vymieňať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane údajov v aplikáciách. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú. Dnes schválené technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady, vychádzajú z usmernení o interoperabilite dohodnutých v máji. Hneď, ako to bude technicky možné, budú členské štáty schopné aktualizovať aplikácie tak, aby umožňovali výmenu informácií medzi vnútroštátnymi, decentralizovanými aplikáciami.