COVID-19 - Komisia posilňuje opatrenia v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ

28.10.2020

Európska komisia prináša ďalší súbor opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu, záchranu životov a posilnenie odolnosti vnútorného trhu. Cieľom týchto opatrení je lepšie pochopiť šírenie vírusu a účinnosť reakcie naň, zintenzívniť správne zacielené testovanie, posilniť sledovanie kontaktov, zlepšiť prípravu na kampane týkajúce sa očkovania a zachovať prístup k základnému zásobovaniu, ako je vybavenie na očkovanie, a pritom zachovať pohyb všetkého tovaru na jednotnom trhu a zjednodušiť bezpečné cestovanie. Hoci sú členské štáty v porovnaní s prvými mesiacmi pandémie lepšie pripravené a koordinovanejšie, občania, rodiny a komunity v celej Európe naďalej čelia bezprecedentnému riziku pre zdravie a životné podmienky.

V oznámení Komisie o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19 sa stanovujú ďalšie kroky v kľúčových oblastiach na posilnenie reakcie EÚ na opätovný nárast prípadov ochorenia COVID-19:

  • Zabezpečenie toku informácií s cieľom umožniť informované rozhodovanie
  • Zavedenie účinnejšieho a rýchlejšieho testovania
  • Maximálne využívanie aplikácií na sledovanie kontaktov a varovanie v cezhraničnom kontexte
  • Účinné očkovanie
  • Účinná komunikácia s občanmi
  • Zabezpečenie základných dodávok
  • Zjednodušenie bezpečného cestovania
  • Rozšírenie koncepcie zelených jazdných pruhov