Desať priorít pre európske odpadové hospodárstvo

20.12.2019

Koalícia siedmich európskych environmentálnych organizácií spísala 10 požiadaviek na Európsku úniu v oblasti obehového hospodárstva. V dokumente zverejnenom 15. novembra kladú dôraz na prechádzanie tvorby odpadu a dizajn produktov. Pričom žiadajú na prvé miesto umiestniť prevenciu.

Európska komisia medzitým predstavila Európsky ekologický dohovor, v ktorom sľubuje novú stratégiu pre obehovú ekonomiku a legislatívne opatrenia v budúcom roku.

Novembrovú environmentálnu výzvu podpísalo sedem organizácií: ECOS, EEB, Health Care without Harm, Safe, Zero Waste Europe, Priatelia Zeme a rreuse.

Ich požiadavky sú nasledovné:

  • ambiciózne a záväzné ciele pre prevenciu vzniku odpadu a opätovné použitie produktov
  • stanoviť povinný cieľ zníženia potravinového odpadu o 50 percent
  • stanovenie komplexných kritérií pre udržateľný dizajn všetkých produktov. "Mali by zabezpečiť trvácnosť, ako aj možnosť opätovného použitia, opravy a recyklácie produktov vyrobených z netoxických materiálov z udržateľných zdrojov
  • čisté, bezpečné a netoxické surovinové cykly
  • zavedenie účinnej motivácie pre úsporu zdrojov
  • priorita pre prechádzanie vzniku odpadu v schémach rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Schému, v ktorej za triedený komunálny zber platia výrobcovia a nie občania, používa aj Slovensko. Poplatky za odpad, ktoré si výrobcovia kompenzujú cez ceny výrobkov, by mali podľa ochranárov zohľadňovať princíp ekomodulácie, teda čím ťažšia recyklovateľnosť, tým drahší výrobok.
  • podporovať opätovne použiteľné obaly. Konkrétne žiadajú ochranári zavedenie zálohovania, a to takého, kde sa obaly nebudú najmä recyklovať, ale predovšetkým opätovne používať.
  • kontrola a obmedzenie globálneho obchodu s odpadom.
  • správny legislatívny rámec pre chemickú recykláciu.
  • útlm existujúcich spaľovacích kapacít a zastavenie budovania nových kapacít. Tým by sa "uvoľnil potenciál pre predchádzanie vzniku odpadu a obehovú ekonomiku".