Diskusia o zefektívnení a demokratizácii rozhodovania o daňovej politike EÚ sa začala

15.01.2019

Komisia dnes otvorila diskusiu o reforme rozhodovania v oblasti daňovej politiky EÚ. V súčasnosti si daňové otázky vyžadujú jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov. V dnešnom oznámení Komisia v niektorých oblastiach spoločnej daňovej politiky navrhuje pracovný plán postupného a cieleného prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v riadnom legislatívnom postupe. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou členským štátom umožní dosiahnuť rýchlejšie, efektívnejšie a demokratickejšie dohody o daňových záležitostiach. Okrem toho by sa do daňových rozhodnutí v riadnom legislatívnom postupe aktívne zapojil Európsky parlament, čím by boli lepšie zastúpené názory občanov a zvýšila by sa adresná zodpovednosť. Komisia nenavrhuje žiadnu zmenu právomocí EÚ v daňovej oblasti, ani práv členských štátov stanovovať sadzby daní z príjmu fyzických či právnických osôb podľa vlastného uváženia.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici uviedol: "Hoci jednomyseľnosť v tejto oblasti dávala zmysel v 50-tych rokoch, keď malo len šesť členských štátov, dnes už tomu tak nie je. Jednomyseľnosť v daňovej politike sa zdá byť čoraz viac zastaralá, právne problematická a hospodársky kontraproduktívna. Som si plne vedomý , o akú citlivú záležitosť ide, ale to nemôže znamenať, že sa o nej nebude diskutovať."

Návrh 4-stupňového prechodu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou (informačný prehľad):

  • v 1. kroku by sa členské štáty dohodli, že prejdú na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v prípade opatrení, ktoré zlepšujú spoluprácu a vzájomnú pomoc členských štátov v boji proti daňovým podvodom a únikom, a v prípade administratívnych iniciatív, ktoré majú zjednodušiť život podnikom EÚ (napr. zjednotenie nahlasovacích povinností)
  • 2. krokom by sa zaviedlo hlasovanie kvalifikovanou väčšinou ako užitočný nástroj na presadenie opatrení, ktorými daňová politika podporuje ciele iných politík (napr. boja proti zmene klímy, ochrany životného prostredia a i.)
  • 3. krokomby sa hlasovanie kvalifikovanou väčšinou zaviedlo tam, kde by zmodernizovalo už zjednotené pravidlá EÚ (napr. pravidlá DPH a spotrebnej dane)
  • 4. krokom by sa umožnilo hlasovať kvalifikovanou väčšinou o veľkých daňových projektoch, napríklad o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) a o novom systéme zdaňovania digitálneho hospodárstva

V uvedených oblastiach by sa opatrenia mohli presadiť vďaka takzvanej premosťovacej doložke, ktorá umožňuje prejsť na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup. Žiadna zmena zmlúv EÚ nie je potrebná.