Dnes oslavujeme narodeniny – Deň Európy

09.05.2020

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tento rok, aj napriek obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom, pripravilo v spolupráci so svojimi partnermi oslavy Dňa Európy. Budú prebiehať od 9. mája a obsiahnu množstvo prevažne online podujatí a aktivít, no príde aj na umenie v bratislavských uliciach. Všetko za dodržania prísnych protipandemických opatrení.

"Tohtoročné oslavy Dňa Európy budú, pochopiteľne, iné. EÚ, podobne ako celý svet, čelí bezprecedentnej pandémii a nejde len o samotnú zdravotnícku krízu, ale aj o jej ekonomické dosahy na život v Európe. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmé a nedotknuteľné, zrazu neplatia - hranice sú takmer zatvorené, plánovať dovolenku mimo územie vlastného štátu zatiaľ nedáva príliš zmysel. Obávame sa o ekonomickú budúcnosť, pracovné miesta. Premýšľame, či a kedy sa budeme môcť vrátiť k životnej úrovni, na akú sme boli zvyknutí.

Myslím, že je veľmi ťažké uvažovať o inom, lepšom spôsobe prekonania týchto problémov než využitím možností, ktoré nám dáva zjednotená Európa. Kríza nám ukázala a ukazuje, že niektoré veci môžu prísť nečakane. Môžu prekvapiť. A na všetko sa jednoducho pripraviť nedá. Súčasné okolnosti nám však každým dňom pripomínajú hodnotu európskej spolupráce a jednoty. Je úplne jasné, že návrat k normálnej situácii, pokiaľ by sa oň mal postarať každý sám, by trval oveľa dlhšie a jeho dosahy by boli oveľa horšie. Myslím, že tohtoročný Deň Európy bude o uvedomení si toho, čo pre nás EÚ aj v takto ťažkých časoch znamená, a ako veľmi nám pomáha. Myslím si, že Únia nakoniec z celej situácie, tak ako aj z iných kríz, vyjde silnejšia a lepšie pripravená. Deň Európy nebude bezstarostná či len veselá oslava ako po minulé roky - bude aj oslavou hodnôt, ktoré nám EÚ garantuje a oslavou nádeje, ktorú nám dáva," uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko.

9. máj oslavujeme každý rok už tradične ako Deň Európy - európske narodeniny - a súčasne aj ako výročie Schumanovej deklarácie, ktorá sa stala základom dnešnej zjednotenej Európy, a tento rok si pripomíname jej okrúhle 70. výročie. Jedna z najvýznamnejších myšlienok, ktorú v nej vyjadril jej autor Robert Schuman ešte v roku 1950, zostáva stále aktuálna a v súčasnej kríze pandémie ochorenia COVID-19 vyznieva jej posolstvo dokonca ešte silnejšie. "Európa sa nestvorí naraz alebo podľa jediného plánu. Bude postavená prostredníctvom konkrétnych úspechov, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu." A práve európska solidarita je v súčasnej koronakríze významnou oporou Európanov.

"Sedemdesiate výročie Schumanovej deklarácie je začiatkom úspešného príbehu politickej a ekonomickej spolupráce európskych krajín, unikátnym integračným modelom, ktorý nemá paralely v spolupráci krajín na iných svetadieloch. Súčasné geopolitické výzvy, postavenie Európy vo svete, hodnoty demokracie a právneho štátu, zmeny klímy a globálne otepľovanie a predovšetkým bezprecedentná pandémia koronavírusu sú naliehavou výzvou na hľadanie nových spoločných európskych politík v duchu vyjadrenia Jean Monneta o čoraz užšej spolupráci," povedal Dionýz Hochel, poverený riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku.

Slovensko patrí medzi členské štáty EÚ už 16 rokov a Deň Európy je aj preň príležitosťou osláviť to, čo nám spoločná Európska únia prináša. Oslavuje teda mier, vzájomnú spoluprácu, solidaritu i mnohé vymoženosti, ktoré sa dotýkajú každodenného života všetkých Európanov. Patria k nim príležitosti plynúce z jednotného európskeho trhu, schengenského priestoru, možností štúdia, cestovania a práce v zahraničí i množstvo ďalších.