Dvojaká kvalita potravín – výsledky testovania

24.06.2019

Dnes boli zverejnené výsledky testovania potravinových výrobkov v celej EÚ, ktoré ukázali, že dvojaká kvalita potravín nie je záležitosťou len niektorých členských krajín.

Hlavné zistenia po posúdení 1 380 vzoriek 128 rôznych potravinových výrobkov z 19 členských štátov:

  • vo väčšine prípadov zloženie zodpovedá tomu, ako boli výrobky prezentované: 23 % výrobkov malo rovnakú prednú stranu balenia a rovnaké zloženie a 27 % výrobkov malo uvedené odlišné zloženie v rôznych krajinách EÚ a odlišnú prednú stranu balenia.
  • V 9 % prípadov mali výrobky prezentované ako rovnaké v celej EÚ odlišné zloženie: mali rovnakú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
  • Ďalších 22 % výrobkov, ktoré boli prezentované podobne, malo odlišné zloženie: mali podobnú prednú stranu balenia, ale odlišné zloženie.
  • Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo podobného balenia výrobkov s rôznym zložením, neexistuje konzistentný geografický model. Rozdiel v zložení testovaných výrobkov navyše nemusí nevyhnutne predstavovať rozdiel v kvalite výrobku.

Na základe spoločnej metodiky budú môcť príslušné vnútroštátne orgány vykonať analýzu jednotlivých prípadov potrebnú na odhalenie zavádzajúcich praktík, ktoré sú podľa spotrebiteľského práva EÚ zakázané.

Opatrenia Komisie v oblasti dvojakej kvality:

Nová dohoda pre spotrebiteľov - objasňuje, kedy dvojaká kvalita výrobkov znamená zavádzajúce praktiky,

  • nová spoločná metodika na testovanie potravinových výrobkov,
  • súbor usmernení s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa spotrebiteľov a potravín,
  • viac ako 4,5 milióna EUR na vyriešenie tohto problému,
  • testovanie výrobkov v celej EÚ rovnakou metodikou s cieľom lepšie pochopiť dvojitú kvalitu výrobkov.

Európska komisia dnes uverejnila aj výzvu na predkladanie návrhov s celkovým rozpočtom vo výške 1,26 milióna EUR na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií v oblasti testovania výrobkov a identifikácie potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žiadosti je možné podať najneskôr do 6. novembra 2019.