EK podporuje iniciatívu na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti

16.06.2020

Komisár pre obchod Phil Hogan v nadväznosti na prvú diskusiu medzi ministrami EÚ dnes predstavil návrhy Európskej komisie týkajúce sa medzinárodnej iniciatívy na podporu obchodu s produktmi zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny partnerov Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Tieto návrhy reagujú na prebiehajúcu medzinárodnú diskusiu o tom, ako uľahčiť prístup k cenovo dostupným farmaceutickým a zdravotníckym tovarom a vyhnúť sa narušeniu obchodu v časoch krízy. Prebiehajúca globálna kríza zdôraznila potrebu kolektívnej reakcie medzinárodného spoločenstva na posilnenie pripravenosti na túto a budúce krízy.

Budúca dohoda by mohla uľahčiť obchod s produktmi zdravotnej starostlivosti a prispieť k lepšej globálnej pripravenosti na budúce zdravotné otrasy tak, že sa zabezpečí:

  • zrušenie ciel na farmaceutický a zdravotnícky tovar;
  • vytvorenie systému globálnej spolupráce v časoch zdravotnej krízy, ktorý bude riešiť otázky ako dovozné a vývozné obmedzenia, clá a tranzit, verejné obstarávanie a transparentnosť;
  • zlepšenie súčasných pravidiel WTO uplatniteľných na obchod s nevyhnutným tovarom.