EK ponúka ďalších 10 miliónov EUR na podporu predaja agropotravinárskych výrobkov postihnutých krízou

02.07.2020

Komisia uverejnila ďalšie výzvy na predkladanie návrhov na podporu propagačných činností pre výrobcov agropotravinárskych výrobkov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou. Bližšie informácie:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-multi-2020-crisis_en.pdf  https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/wp-call/call-fiche_agri-simple-2020-crisis_en.pdf .

A na podporu propagačných činností pre výrobcov agropotravinárskych výrobkov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou. K dispozícii bude ďalších 10 miliónov EUR na podporu predaja ovocia a zeleniny, vína, živých rastlín, mliečnych výrobkov a niektorých druhov zemiakov. Polovica z tejto sumy bude určená na propagačné činnosti, ktoré organizujú združenia výrobcov z niekoľkých krajín EÚ a druhá polovica podporí vnútroštátne aktivity. V obidvoch prípadoch sa propagácia, ktorá je určená na obdobie jedného roka, môže uskutočniť v rámci EÚ alebo aj mimo nej. Návrhy možno predkladať do 27. augusta 2020. Dnešné výzvy na predloženie návrhov dopĺňajú ďalšie nedávno prijaté mimoriadne opatrenia na podporu konkrétnych agropotravinárskych odvetví. Komisia tak prvýkrát využíva propagáciu ako nástroj reakcie na prípad vážneho narušenia trhu.

Viac informácií o propagácii poľnohospodárskych výrobkov EÚ nájdete na stránke:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en