Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za tri desaťročia

30.11.2020

Komisia dnes prijala výročnú správu EÚ o pokroku opatrení v oblasti klímy, z ktorej vyplýva, že emisie skleníkových plynov v EÚ27 sa medziročne znížili o 3,7 %, zatiaľ čo HDP vzrástol o 1,5 %. V porovnaní s úrovňami z roku 1990 emisie v súčasnosti klesli o 24 %.