EÚ a Čína podpísali prelomovú dohodu o ochrane európskych zemepisných označení

15.09.2020

EÚ a Čína dnes podpísali bilaterálnu dohodu, ktorá sa týka ochrany 100 európskych zemepisných označení v Číne a 100 čínskych zemepisných označení v Európskej únii pred napodobňovaním a neoprávneným používaním. Táto dohoda, ktorá bola po prvý raz uzavretá v novembri 2019, by mala priniesť vzájomné obchodné výhody a zároveň by mala spotrebiteľom na obidvoch stranách predstaviť výrobky so zaručenou kvalitou. Odráža odhodlanie EÚ a Číny splniť si záväzok prijatý na predchádzajúcich samitoch EÚ - Čína a ako základ obchodných vzťahov dodržiavať medzinárodné pravidlá. Zoznam zemepisných označení EÚ, ktoré sa majú chrániť v Číne, zahŕňa také ikonické výrobky so zemepisnými označeniami, ako sú Cava, Champagne, Feta, Irish Whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma či Queso Manchego. Medzi čínskymi výrobkami so zemepisnými označeniami, ktoré sa nachádzajú na zozname, sú Pisian Dou Ban (fazuľový krém Pisian), Anži Baj Čcha (bledý čaj Anži Baj Čcha), Panžin Da Mi (ryža Panžin) alebo Ančchu Da Žang (zázvor Ančchu).

Po podpísaní dohody a jej odsúhlasení Európskym parlamentom ju oficiálne prijme Rada. Očakáva sa, že dohoda nadobudne platnosť začiatkom roka 2021.Do štyroch rokov po nadobudnutí platnosti sa jej rozsah pôsobnosti rozšíri o ďalších 175 názvov zemepisných označení z oboch strán. Tieto názvy budú musieť prejsť rovnakými postupmi schvaľovania ako 100 názvov, na ktoré sa už spomínaná dohoda vzťahuje (teda posúdenie a uverejnenie na účely pripomienkovania). Viac ako 3 300 názvov z EÚ požíva ochranu ako zemepisné označenia a politika EÚ v oblasti kvality je zameraná na ochranu názvov špecifických výrobkov a propagáciu ich jedinečných vlastností súvisiacich s ich zemepisným pôvodom, ako aj tradičným know-how. V EÚ je chránených aj ďalších približne 1 250 zemepisných označení pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, najmä vďaka podobným dvojstranným dohodám, ako je táto s Čínou.