EÚ a Japonsko – obchodná dohoda otvára novú éru vzťahov

31.01.2019

Zajtra, 1. februára 2019 nadobudne platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (EPA). Podniky a spotrebitelia v celej Európe i v Japonsku môžu teraz ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete. Dohoda o hospodárskom partnerstve ruší prevažnú väčšinu ciel, ktoré každý rok zaplatia spoločnosti EÚ vyvážajúce do Japonska v úhrnnej výške 1 miliardy eur. Keď sa bude dohoda plne vykonávať, Japonsko odstráni clá na 97 % tovaru dovážaného z EÚ. Dohoda zruší prekážky, ktoré stoja najvýznamnejším európskym vývozcom potravín a nápojov v ceste k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. Keď sa bude dohoda plne vykonávať, ročný obchod medzi EÚ a Japonskom by sa mohol zvýšiť takmer o 36 miliárd eur. Text dohody EÚ a Japonska po prvý raz zahŕňa aj konkrétny záväzok k Parížskej dohode o zmene klímy.

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve (vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ):

  • ruší japonské clá na viaceré druhy syrov, ako aj na vývoz vína;
  • umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do Japonska, spracované bravčové mäso sa bude obchodovať bez cla, čerstvé bravčové mäso takmer bez cla
  • zaručuje v Japonsku ochranu viac ako 200 vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov i ochranu vybraných japonských zemepisných označení v EÚ

Slovensko a Japonsko v číslach:

Ø Hodnota slovenského vývozu do Japonska: 108 mil. €, hodnota slovenského dovozu z Japonska: 212 mil. €

Ø 201 slovenských spoločností vyváža do Japonska

Ø Slovensko vyváža do Japonska napríklad želatínu a agar (Liptovský Mikuláš), sklenený tovar, topánky, lampy (Bratislava)

Ø obchod s Japonskom podporuje na Slovensku 4 306 pracovných miest, v priemere ide o lepšie pracovné miesta, v prípade ktorých sú mzdy o 12 % vyššie

Ø Japonsko je 13. najväčším obchodnym partnerom Slovenska mimo EÚ

Ø viac v samostatnom dokumente

Dohodou sa zabezpečí aj otvorenie trhov so službami (najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu). V oblasti ochrany údajov EÚ a Japonsko prijali 23. januára 2019 rozhodnutia, ktoré umožňujú voľný a bezpečný tok osobných údajov medzi nimi. Od 1. februára sa bude predbežne vykonávať aj veľká časť ďalšej dohody - dohody o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Dohoda formálne nadobudne platnosť, keď ju ratifikujú všetky členské štáty EÚ.