EÚ financuje nové spoločné výskumné a priemyselné projekty

07.04.2020

Komisia otvára výzvy na predkladanie návrhov spoločných obranných priemyselných projektov v roku 2020 vo výške 160 miliónov eur. Pokrývajú 12 kategórií, ktoré odrážajú potreby kritickej spôsobilosti definované v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Komisia hľadá návrhy projektov prototypovania a testovania lekárskych protiopatrení proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým látkam (CBNR), ako je preventívna a terapeutická imunoterapia, ktoré by mohli byť prospešné pri riešení budúcich pandemických kríz.

EK zároveň ohlásila sedem nových projektov obranného výskumu vybraných na financovanie vo výške viac ako 23 miliónov eur v rámci rozpočtu za rok 2019. Projekty budú financované z programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), ktorý má celkový rozpočet 500 miliónov eur na roky 2019 a 2020 a z prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany (PADR), ktorá má rozpočet 90 miliónov eur na roky 2018 - 2020. Sú predchodcami programov plnohodnotného Európskeho obranného fondu, ktorý prispeje k strategickej autonómii EÚ.