EÚ prispeje 10 miliónov eur na výskum koronavírusu

31.01.2020

Európska komisia včera oznámila, že z výskumného a inovačného programu Horizont 2020 poskytne 10 miliónov eur na podporu výskumu koronavírusu. Zverejnila mimoriadnu výzvu pre projekty, ktorých výskum by mohol viesť k lepšiemu porozumeniu príčin novej epidémie a prispieť efektívnejšiemu prístupu voči nakazeným. Cieľom výskumu by ďalej malo byť zlepšenie preventívnych opatrení aj starostlivosti o občanov.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: "Pracujeme na zmierňovaní následkov možného väčšieho šírenia ohnísk koronavírusu v EÚ. Vďaka financovaniu núdzového výskumu z prostriedkov programu Horizont 2020 budeme o chorobe vedieť viac. Som hrdá na to, že po pokroku, ktorý sa dosiahol v posledných rokoch, sú naše superpočítačové centrá pripravené pomôcť výskumným pracovníkom v ich práci pri vývoji novej liečby a vakcín. Budeme tak schopní lepšie chrániť verejnosť a efektívnejšie sa vysporiadať so súčasnými a budúcimi prepuknutiami chorôb."

Z núdzového výskumu Horizontu 2020 budú podporené 2 až 4 výskumné projekty. Žiadatelia sa môžu prihlásiť do 12. februára a očakáva sa od nich rýchle podpísanie dohôd o grantoch, aby sa výskumné práce mohli začať čo najskôr. Komisia tiež úzko spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou a inými medzinárodnými aktérmi s cieľom zabezpečiť účinnú a koordinovanú reakciu na nákazu.