EÚ zriaďuje hasičskú leteckú flotilu na blížiace sa obdobie lesných požiarov

21.05.2019

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas blížiaceho sa leta Európska komisia predstavila prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof. Spočiatku bude flotilu rescEU tvoriť 7 hasičských lietadiel a 6 vrtuľníkov, Komisia však spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia.

Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už 5 členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapacity a vybavenie, vybudovať stabilnejšiu rezervu rescEU.