Európska iniciatíva občanov: „Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!“

12.02.2019

Európska komisia dnes rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov žiadajúcu inteligentnejšiu reguláciu vapingu (fajčenie elektronických cigariet). Cieľom iniciatívy je vytvoriť "osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov." Organizátori vyzývajú Komisiu, aby zabezpečila "nový právny predpis [o vapingových výrobkoch], základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže".

Rozhodnutie Európskej komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu, Komisia zatiaľ neanalyzuje jeho obsah. Iniciatíva bude zaregistrovaná 20. 2. 2019 a ak sa v priebehu jedného roka podarí získať pre iniciatívu 1 milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej 7 rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť do 3 mesiacov vyjadriť. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa ňou bude zaoberať alebo nie, pričom svoje rozhodnutie musí odôvodniť.