Európska komisia zabezpečuje prístup EÚ k remdezviru na liečbu COVID-19

31.07.2020

Európska komisia podpísala zmluvu s francúzskou farmaceutickou spoločnosťou Gilead, ktorou chce zabezpečiť liečebné dávky Veklury (obchodný názov pre remdezivir). Veklury bol prvý liek povolený na úrovni EÚ na liečbu ochorenia COVID-19. Od začiatku augusta budú dávky lieku Veklury sprístupňované členským štátom EÚ a Spojenému kráľovstvu s cieľom pokryť najkritickejšie potreby.

Zmluva vo výške 63 miliónov eur bude financovaná z fondu nástroja núdzovej podpory, ktorý má pomáhať členským štátom v ich boji proti pandémií koronavírusu a jeho následkov. Touto zmluvou komisia zabezpečí približne 30 000 liekov pre pacientov, ktorí vykazujú najakútnejšie symptómy ochorenia COVID-19. Toto množstvo by malo pokryť potreby EÚ v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov. Liek bude rozdeľovaný na základe alokačného kľúča, ktorý bol vypracovaný s prispením Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Hlavným kritériom pri vypracovávaní kľúča boli rozdielne dopady pandémie na jednotlivé členské štáty. Komisia v súčasnosti už pripravuje aj spoločné obstarávanie na ďalšie dodávky lieku, ktoré by mali pokryť dodatočné potreby od októbra.

Remdezivir je terapeutikum proti ochoreniu COVID-19_určené dospelým a dospievajúcim vo veku od 12 rokov, u ktorých nastal zápal pľúc a ktorých stav si vyžaduje podpornú liečbu kyslíkom.

Remdezivir predstavuje prvú formu liečby, ktorej bolo 3._júla udelené podmienečné povolenie a uvedenie na trh. Hoci je liek v EÚ povolený je, v záujme zaistenia bezpečnosti, predmetom ďalšieho monitorovania. Spoločnosť Gilead bola požiadaná Európskou agentúrou pre lieky, aby do konca augusta 2020 predložila správu o účinnosti a bezpečnosti lieku a do decembra záverečnú správu o štúdiách remdezviru. Obe tieto podmienky musia byť splnené, aby podmienečné uvedenie na trh mohlo byť zmenené na úplné uvedenie na trh.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1416