Európska migračná agenda: EÚ musí udržať pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch

06.03.2019

Komisia dnes zhodnotila pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch a stanovila, aké opatrenia treba ešte prijať na riešenie bezprostredných a budúcich výziev v oblasti migrácie. Počas najzávažnejšej utečeneckej krízy od 2. svetovej vojny sa EÚ podarilo dosiahnuť zásadnú zmenu v riadení migrácie a ochrane hraníc. Počet neregulárnych (nelegálnych) príchodov do Európy sa znížil na najnižšiu úroveň za posledných 5 rokov. Počet prichádzajúcich migrantov už 3 roky po sebe neustále klesá a v súčasnosti predstavuje len 10 % z počtu zaznamenaného na vrchole migračnej krízy v roku 2015. V roku 2018 bolo odhalených približne 150 000 prípadov neoprávneného prekročenia vonkajších hraníc EÚ.

Medzi najnaliehavejšie záležitosti, ktorými sa musíme ďalej zaoberať, patria:

  • trasa cez západné Stredozemie (počet migrantov prichádzajúcich po tejto trase značne vzrástol, treba ešte intenzívnejšie podporovať Maroko)
  • trasa cez centrálne Stredozemie - zlepšenie katastrofálnych podmienok v Líbyi
  • trasa cez východné Stredozemie - riadenie migrácie v Grécku (počet migrantov sa na základe vyhlásenia EÚ a Turecka výrazne znížil, no kľúčové problémy stále neboli vyriešené)
  • dočasné opatrenia týkajúce sa vyloďovania

4 piliere európskej migračnej agendy:

1. Riešenie príčin neregulárnej migrácie

  • viac ako 5,3 milióna zraniteľných osôb v súčasnosti dostáva základnú podporu prostredníctvom Núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku a viac než 60 000 ľudí z neho po návrate do svojich krajín pôvodu dostalo podporu pri reintegrácii
  • väčšmi sa zintenzívnil aj boj proti sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi
  • v záujme zintenzívnenia návratov a readmisií EÚ naďalej pracuje na uzatvorení dohôd a dohovorov o readmisii s partnerskými krajinami, doteraz ich uzavrela 23
  • Európsky parlament a Rada by mali okrem toho urýchlene prijať návrh Komisie týkajúci sa návratov

2. Posilnené riadenie hraníc - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (v septembri 2018 Komisia navrhla ďalej posilniť európsku pohraničnú a pobrežnú stráž a dať jej k dispozícii stály zbor 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže)

3. Ochrana a azyl - EÚ bude naďalej poskytovať podporu utečencom a vysídleným osobám v tretích krajinách vrátane Blízkeho východu a Afriky a súčasne poskytovať útočisko ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Od roku 2015 bolo v rámci systémov EÚ presídlených viac ako 50 000 osôb. Hlavným ponaučením, ktoré vyplynulo z migračnej krízy, je, že treba prepracovať pravidlá EÚ v oblasti azylu a vytvoriť systém, ktorý dokáže zvládnuť akýkoľvek nárast migračného tlaku v budúcnosti. Komisia predložila všetky potrebné návrhy.

4. Legálna migrácia a integrácia - vďaka možnostiam legálnej migrácie klesá počet ľudí, ktorí sa chcú dostať do EÚ nelegálne. Dôležitou pre fungujúcu migráciu je úspešná integrácia osôb - EÚ investovala medzi rokmi 2015 - 2017 do integračných opatrení viac ako 140 mil. eur.