Európsky deň antibiotík

18.11.2020

18. novembra si pripomíname Európsky deň antibiotík, ktorý pripravilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v rámci Svetového týždňa zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorý organizuje WHO (18. - 24. novembra 2020). Digitálna kampaň Európskeho dňa antibiotík pozostáva zo série online vyhlásení predstaviteľov Európskej komisie a nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie, ako aj odborníkov. Každé video sa zaoberá kľúčovými otázkami súvisiacimi s antimikrobiálnou rezistenciou. Videá sú zverejnené na sociálnych sieťach pod hashtagmi #EAAD a #KeepAntibioticsWorking. Cieľom podujatia je zvýšenie povedomia o účinkoch antibiotík, ktorých spotreba je v EÚ naďalej vysoká. Vyplýva to z nových údajov, ktoré dnes zverejnilo ECDC.