Európsky obranný fond na obzore – 525 miliónov eur na Eurodron a iné spoločné výskumné a priemyselné projekty

20.03.2019

Komisia prijala pracovné programy týkajúce sa spolufinancovania spoločných obranných priemyselných projektov v rokoch 2019 - 2020 v celkovej výške až 500 miliónov eur. Ďalších 25 miliónov eur bolo vyčlenených na podporu spoločných výskumných projektov v oblasti obrany v roku 2019, pričom dnes boli zverejnené aj súvisiace výzvy na predkladanie návrhov.

Od roku 2021 bude plnohodnotný Európsky obranný fond podporovať inovačnú a konkurencieschopnú obrannú priemyselnú základňu a prispievať k strategickej autonómii EÚ. Komisia však prijíma kroky, aby sa obranná spolupráca financovaná z rozpočtu EÚ stala skutočnosťou už teraz. Výsledkom tohto úsilia sú dva nástroje, ktoré sú predchodcom samotného fondu.