Európsky orgán práce bude na Slovensku

13.06.2019

Dnes (13. júna 2019), tesne pred zasadnutím Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, na ktorom ministri formálne schvália nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce, sa členské štáty dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu práce bude Bratislava.

"Cítim veľkú radosť, obrovskú hrdosť a agentúre ELA želám veľa ELÁnu. Je to výhra nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko, pretože naše pro-európske renomé sa ešte posilní. Je to zároveň ďalší dôkaz o tom, že náš úspešný príbeh v únii pokračuje, a takisto silný prejav dôvery od našich partnerov. EÚ potrebuje agentúru, ktorá posunie dopredu dôležité témy ako pracovná mobilita či sociálne zabezpečenie a ktorá pomôže zakročiť, ak sú porušované pravidlá. Slovensko má na to všetky predpoklady, čo potvrdilo aj dnešné hlasovanie. Poklona všetkým, čo sa na výzve hostiť agentúru EÚ podieľali. A osobitne premiérovi P. Pellegrinimu, ministrovi práce J. Richterovi, všetkým zanietencom na rezortoch práce a diplomacie doma, ako aj na Stálom zastúpení v Bruseli." uviedol v tejto súvislosti podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Výber sídla Európskeho orgánu práce je výsledkom spoločnej dohody zástupcov vlád členských štátov po tom, čo kritériá a postup výberu schválili jednotlivé členské štáty. V rámci procesu výberu museli členské štáty do 6. mája 2019 predložiť ponuku týkajúcu sa sídla agentúry, pričom museli podrobne opísať, ako dokážu splniť jednotlivé kritériá a špecifikovať ponúkané podmienky.