Európsky prekladateľský nástroj - eTranslation

21.04.2020

Všetky európske malé a stredné podniky môžu využívať bezpečný online nástroj Európskej komisie na strojový preklad eTranslation. Služba eTranslation je bezplatná a pomôže podnikom ušetriť čas a peniaze prekladom dokumentov či textu do 27 jazykov. Služba eTranslation zaručuje dôvernosť a bezpečnosť všetkých preložených údajov. Orgány verejnej správy EÚ aj jednotlivých členských štátov ju vo veľkej miere využívajú a dôverujú jej.

https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html