Európsky systém satelitnej navigácie Galileo využíva už miliarda používateľov smartfónov

09.09.2019

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, zajtra dosiahne miliardu. Tento míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom Komisie pri prevádzkovaní systému Galileo. Od decembra 2016 poskytuje Galileo "počiatočné služby", ktoré pomocou signálov na presné určovanie polohy, navigáciu a určovanie času už teraz zlepšujú každodenný život občanov a podnikov.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu sa pri tejto príležitosti vyjadril: "Na kozmickom priestore naozaj záleží. Vo vysokej miere ovplyvňuje životy nás tu dole na Zemi. V mnohých oblastiach, ako napríklad záchranné pátrania, inteligentné hodinky, poľnohospodárstvo či navigácia lietadiel, sme závislí od technológií, dát a služieb, ktoré získavame aj pomocou kozmického priestoru. Tento priestor sa stáva novou hospodárskou hranicou a hnacím motorom zásadnej modernizácie našich hospodárstiev, a preto sa musíme usilovať o celosvetové vedúce postavenie Európy a strategickú autonómiu. Aj z tohto dôvodu som hrdý na to, že Komisia navrhla rozpočet vo výške 16 miliárd eur na politiku v oblasti kozmického priestoru na roky 2021 - 2027."

Európsky kozmický priemysel, ktorý je v hodnotovom vyjadrení 2. najväčším na svete. Na zachovanie a ďalšie upevnenie vedúcej pozície EÚ v oblasti vesmíru navrhla Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027 vyčleniť 16 miliárd EUR na vesmírny program.

V čom nám pomáha Galileo?

V Európe sú všetky nové modely vozidiel, ktoré sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, ktorý využíva systém Galileo na oznámenie polohy vozidla záchranným službám. Od tohto roku je systém Galileo integrovaný aj do digitálnych tachografov nákladných automobilov. Galileo poskytuje kľúčovú pátraciu a záchrannú službu (SAR), vďaka ktorej sa čas potrebný na zistenie polohy osoby vybavenej vysielačom núdzového signálu znížil na menej než 10 minút. Vďaka Galileu sa presnosť lokalizácie zlepšila z 10 km na menej než 2 km.