Harmonizácia noriem pre ochranné pomôcky

25.03.2020

Európska komisia prijala rozhodnutia o harmonizovaných normách, ktoré výrobcom umožnia uvádzať na trh pomôcky s vysokou účinnosťou na ochranu pacientov, zdravotníckych pracovníkov a občanov všeobecne. Normy sa týkajú kritických pomôcok, ako sú lekárske masky na tvár, chirurgické a obleky, dezinfekciu a potreby na sterilizáciu. Po zavedení uľahčí používanie týchto noriem výrobcom zdravotníckych pomôcok a iným dotknutým hospodárskym subjektom splniť zdravotné a bezpečnostné požiadavky právnych predpisov EÚ, pričom sa zohľadnia najaktuálnejšie technické riešenia.