Indexácia rodinných dávok: Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Rakúsku

24.01.2019

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať Rakúsku formálnu výzvu. Výzva sa týka nových právnych predpisov, podľa ktorých sa občanom EÚ pracujúcim v Rakúsku indexujú rodinné dávky a daňové úľavy, ak majú ich deti bydlisko v zahraničí.