Januárový súbor prípadov nesplnenia povinnosti

24.01.2019

Slovensko dotknuté v týchto oblastiach:

  • Ochrana prírody - zlepšenie obhospodarovania lesov (pokles populácie tetrova hlucháňa)
  • Biodiverzita - ochrana životného prostredia pred inváznymi nepôvodnými druhmi
  • Verejné obstarávanie informačných technológií - spravodlivá hospodárska súťaž a transparentnosť
  • Boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu