Jednoduchšie úvery pre mladých farmárov

29.04.2019

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) od dnes poskytnú balík úverov v celkovej výške jednej miliardy EUR s cieľom zlepšiť prístup k financovaniu pre poľnohospodárov EÚ, a to najmä pre mladých poľnohospodárov. V roku 2017 banky zamietli 27 % žiadostí o úver, ktoré im predložili mladí poľnohospodári v EÚ, pričom iným poľnohospodárom zamietli iba 9 % žiadostí o úver. má

Program budú riadiť na úrovni členských štátov banky a lízingové spoločnosti pôsobiace v celej EÚ. Zúčastnené banky by mali poskytnúť rovnakú sumu, ako je suma, ku ktorej sa zaviazala EIB, čím by celková suma predstavovala 2 miliardy EUR, a prioritu by mali mať mladí poľnohospodári.

Program bude riešiť mnohé zo súčasných nedostatkov, s ktorými sa poľnohospodári stretávajú:

  • nižšie úrokové sadzby,
  • dlhšie obdobie (až 5 rokov) na začatie splácania úveru,
  • dlhšie obdobie na splatenie celého úveru (až 15 rokov),
  • pridaná flexibilita v závislosti od podmienok, s cieľom reagovať na volatilitu cien v poľnohospodárskom odvetví, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári budú naďalej schopní splácať úvery aj v ťažkých obdobiach (napríklad prostredníctvom obdobia "pauzy/odkladu", čo poľnohospodárom umožní, aby niekoľko mesiacov nemuseli splácať úver).