Komisárka Gabrielová sa zúčastní na 11. zasadnutí skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby

19.06.2019

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabrielová sa zajtra v Bratislave zúčastní na 11. zasadnutí skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA). V rámci tejto skupiny sa stretávajú zástupcovia národných regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb, aby radili Komisii pri vykonávaní smernice EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách. Komisárka Gabrielová prednesie prejav o posilnenej úlohe skupiny ERGA v rámci revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách s cieľom formovať a zachovať vnútorný trh, o úlohe mediálnej gramotnosti v boji proti dezinformáciám a podpore rodovej rovnosti v audiovizuálnom sektore. Poukáže aj na potrebu spoločného úsilia EÚ, členských štátov a rôznych zainteresovaných strán v oblasti posilnenia mediálnej gramotnosti, ktorá je predpokladom dynamickej a modernej demokracie. Komisárka okrem toho spolu s pracovnou skupinou ERGA pre rodovú rovnosť posúdi pokrok oproti minulému roku v súvislosti so zastúpením žien v audiovizuálnom sektore.