Komisia a OECD predkladajú odporúčania s cieľom pomôcť krajinám a regiónom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie

14.11.2019

Komisia a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dnes predložili správu o iniciatíve, ktorá bola spustená v roku 2017 s cieľom pomôcť 12 regiónom a členským štátom EÚ pri dosahovaní priemyselnej transformácie a zachovávaní vlastných špecifík v globalizovanom hospodárstve. Tímom expertov OECD a Komisie sa v spolupráci so spomínanými 10 regiónmi a 2 členskými štátmi podarilo určiť príčiny nedostatočnej tvorby pracovných miest a pomalšieho hospodárskeho rastu v týchto oblastiach. Cieľom bolo posilniť ich dlhodobé rozvojové stratégie vychádzajúce z oblastí vyznačujúcich sa výraznou konkurencieschopnosťou, teda z ich aktív v oblasti tzv. inteligentnej špecializácie.

Komisia identifikovala týchto 5 hlavných priorít:

1. Príprava na pracovné miesta zajtrajška

2. Rozšírenie inovačného záberu a šírenie inovácií

3. Podpora podnikania a zapojenia súkromného sektora

4. Proces transformácie na klimaticky neutrálne hospodárstvo

5. Podpora inkluzívneho rastu

Táto správa a jej odporúčania budú slúžiť ako podklady pri príprave budúcich programov politiky súdržnosti na obdobie 2021 - 2027, v rámci ktorých sú k dispozícii finančné prostriedky na výskum, inovácie, digitalizáciu a podporu malých a stredných podnikov v objeme viac ako 90 miliárd EUR.