Komisia navrhuje revidované pravidlá cezhraničnej energetickej infraštruktúry

16.12.2020

Európska komisia dnes prijala návrh na revíziu pravidiel EÚ týkajúcich sa transeurópskych energetických sietí (nariadenie o TEN-E) s cieľom lepšie podporiť modernizáciu európskej cezhraničnej energetickej infraštruktúry a dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody. Nové nariadenie o TEN-E podporuje integráciu obnoviteľných zdrojov energie a nových technológií čistej energie do energetického systému, čím prispeje k cieľom EÚ v oblasti znižovania emisií.

Návrh Komisie zahŕňa:

  • povinnosť, aby všetky projekty spĺňali povinné kritériá udržateľnosti;
  • aktualizáciu kategórií infraštruktúry;
  • nové zameranie na elektrické siete na mori;
  • nový dôraz na vodíkovú infraštruktúru;
  • vylepšené pravidlá na podporu zavádzania inteligentných elektrických sietí;
  • nové ustanovenia o investíciách do inteligentných sietí;
  • ďalšie opatrenia venované modernizácii elektrizačných sústav a sietí na skladovanie a prepravu uhlíka;
  • nové ustanovenia týkajúce sa podpory projektov spájajúcich EÚ s tretími krajinami
  • opatrenia na zjednodušenie administratívnych postupov.