Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej: ambicióznejšia Únia

10.09.2019

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie. V stredobode snáh novej Komisie je potreba riešiť zmeny v klíme, technológiách a demografii. EÚ musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť jedinečné európske sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám. Chce sa zamerať na rovnosť a vytváranie šancí pre všetkých. Považuje za nutné brániť spoločné hodnoty a dodržiavať zásadu právneho štátu. V nasledujúcich piatich rokoch musia všetky európske inštitúcie spoločne úzko spolupracovať na zmierňovaní obáv a vytváraní príležitostí.

V dnes navrhnutom zložení nového kolégia komisárov je 13 žien (vrátane predsedníčky) a 14 mužov. Kolégium pod vedením Ursuly von der Leyenovej bude mať 8 podpredsedov, na jeden z týchto postov bol navrhnutý aj súčasný podpredseda EK pre energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič k svojej nominácii na podpredsedu Európskej komisie uviedol: "Fakt, že v novej Európskej komisii by som mal tretíkrát zastávať post jej podpredsedu, považujem nielen za osobné vyznamenanie, ale aj za vyznamenanie pre našu krajinu. Odráža to podľa mňa aj pro-európske smerovanie Slovenska. Na jednej strane som rád, že mám byť pravou rukou Ursuly von der Leyen pre citlivé rokovania s Európskym parlamentom, pre národné parlamenty a pre znižovanie administratívnej a regulačnej záťaže, osobitne pre biznis. A zároveň ma teší, že dostávam portfólio, ktoré predstavuje nóvum - strategický výhľad - v rámci ktorého chceme identifikovať dlhodobé mega trendy, od ktorých závisí konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. V mnohom nám na krk dýcha Čína, ale aj Spojené štáty, a preto potrebujeme strategický pohľad s presahom na legislatívu a iné iniciatívy Komisie. Aj preto by som mal politicky zodpovedať za Spoločné výskumné centrum, čo je akýsi mozgový trust Komisie.

Inšpiráciou bola naša práca v rámci Európskej batériovej aliancie, ktorá nastolila novú víziu a zároveň posunula mantinely čo do spôsobu práce. Som rád, že ju budem viesť aj naďalej."

Nominácie a portfóliá:

3 výkonní podpredsedovia:

 • Frans Timmermans (Holandsko) bude koordinovať prácu na Európskom ekologickom dohovore. Zároveň bude riadiť politiku v oblasti zmeny klímy.
 • Margrethe Vestagerová (Dánsko) bude koordinovať celý program v oblasti iniciatívy "Európa pripravená na digitálny vek" a zároveň bude komisárkou zodpovednou za hospodársku súťaž.
 • Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) bude koordinovať prácu na hospodárstve, ktoré pracuje v prospech ľudí, a zároveň bude zastávať funkciu komisára pre finančné služby.

5 ďalšími podpredsedami sa stávajú:

 • Josep Borrell (Španielsko): dezignovaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie, Silnejšia Európa vo svete;
 • Věra Jourová (Česká republika): Hodnoty a transparentnosť;
 • Margaritis Schinas (Grécko): Ochrana nášho európskeho spôsobu života;
 • Dubravka Šuicová (Chorvátsko): Demokracia a demografia;
 • Maroš Šefčovič (Slovensko): Medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Ďalšími dezignovanými komisármi sú:

 • Johannes Hahn (Rakúsko) bude zodpovedný za "rozpočet a administratívu", pričom podliehať bude priamo predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej.
 • Didier Reynders (Belgicko) bude v rámci novej Komisie zodpovedať za "súdnictvo" (vrátane problematiky právneho štátu).
 • Mariya Gabrielová (Bulharsko) sa presunie do oblasti tvorby nových perspektív pre mladú generáciu (portfólio "Inovácie a mládež").
 • Stella Kyriakidesová (Cyprus) bude na čele portfólia nazvaného "Zdravie".
 • Kadri Simsonová (Estónsko) bude zodpovedať za portfólio "Energetika".
 • Jutta Urpilainenová (Fínsko) preberá zodpovednosť za "Medzinárodné partnerstvá".
 • Sylvie Goulardová (Francúzsko) ako komisárka pre "vnútorný trh" bude viesť našu činnosť v oblasti priemyselnej politiky a presadzovať digitálny jednotný trh. Zároveň bude zodpovedať za nové Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír.
 • László Trócsányi (Maďarsko) bude mať na starosti portfólio "Susedská politika a rozširovanie".
 • Phil Hogan (Írsko) bude Komisii poskytovať svoje odborné znalosti v oblasti portfólia "Obchod".
 • Paolo Gentiloni (Taliansko) zameria svoje rozsiahle skúsenosti na portfólio nazvané "Hospodárstvo".
 • Virginijus Sinkevičius (Litva) bude mať na starosti "Životné prostredie a oceány".
 • Nicolas Schmit (Luxembursko) bude odteraz zodpovedať za portfólio "Pracovné miesta".
 • Helena Dalliová (Malta) bude mať na starosti portfólio nazvané "Rovnosť".
 • Janusz Wojciechowski (Poľsko) bude zodpovedať za portfólio "Poľnohospodárstvo".
 • Elisa Ferreirová (Portugalsko) bude zodpovedať za portfólio "Kohézia a reformy".
 • Rovana Plumbová (Rumunsko) bude zodpovedať za portfólio "Doprava".
 • Janez Lenarčič (Slovinsko) bude zodpovedný za portfólio "Krízové riadenie".
 • Ylva Johanssonová (Švédsko) povedie činnosť v oblasti portfólia "Vnútorné záležitosti".

Celé kolégium komisárov vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musí schváliť Európsky parlament. Tomu predchádza vypočutie (tzv. grilovanie) dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s rokovacím poriadkom Parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu.

Všetci členovia kolégia v priebehu prvej polovice svojho mandátu navštívia každý členský štát EÚ. Zasadnutia kolégia budú prebiehať bezpapierovo a digitálne a pri vypracúvaní nových právnych predpisov a nariadení bude Komisia uplatňovať zásadu "jeden za jeden" (one-in, one-out), aby sa obmedzila byrokracia.