Komisia podpisuje prvú zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca

28.08.2020

Prvá zmluva, ktorú Európska komisia uzatvorila v mene členských štátov EÚ s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, dnes nadobudla platnosť po tom, ako ju obe strany formálne podpísali. Zmluva umožní nákup vakcíny proti COVID-19 pre všetky členské štáty EÚ, ako aj jej darovanie krajinám s nižším a stredným príjmom alebo distribúciu do ďalších európskych krajín. Vďaka zmluve budú môcť všetky členské štáty kúpiť 300 miliónov dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca s opciou zakúpiť ďalších 100 miliónov dávok, ktoré sa budú distribuovať úmerne k počtu obyvateľov. Komisia pokračuje v rokovaniach o podobných zmluvách s inými výrobcami vakcín.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová sa vyjadrila: "Naše rokovania priniesli konkrétne výsledky: prvá podpísaná zmluva, ktorou plníme náš záväzok zabezpečiť diverzifikované portfólio vakcín na ochranu verejného zdravia našich občanov. Dnešným podpisom, ktorý je možný vďaka dôležitému úsiliu Francúzska, Nemecka Talianska a Holandska, zabezpečíme distribúciu dávok vakcíny v členských štátoch, ak sa preukáže jej účinnosť a bezpečnosť."

Spoločnosť AstraZeneca a Oxfordská univerzita spojili sily, aby vyvinuli a distribuovali potenciálnu rekombinantnú vakcínu na báze adenovírusu, ktorá má ochrániť pred infekciou COVID-19. Potenciálna vakcína spoločnosti AstraZeneca je už v 2. a 3. fáze rozsiahleho klinického skúšania na ľuďoch po tom, ako v 1. a 2. fáze dosiahla sľubné výsledky z hľadiska bezpečnosti a imunogenicity.