Komisia predkladá diskusný dokument Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030

30.01.2019

V rámci diskusie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala bielou knihou Komisie z 1. marca 2017, Komisia dnes uverejňuje diskusný dokument z názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030.

Zámerom tohto dokumentu je smerovať diskusiu k tomu, ako dosiahnuť tieto ciele čo najlepšie a ako môže Európska únia do roku 2030 k tomuto procesu čo najviac prispieť. Zameriava sa na kľúčové politické základy pre prechod na udržateľnosť ( prechod od lineárneho na obehové hospodárstvo ako aj na horizontálne faktory, podporujúce prechod na udržateľnosť (vzdelávanie, veda, technológia, výskum, a pod.).

EK predkladá tri rôzne scenáre, ktorých cieľom je podnietiť diskusiu o tom, ako nadviazať na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci EÚ. Tieto scenáre sú názorné: ich cieľom je ponúknuť rôzne názory a podnietiť úvahy a debaty.