Komisia rozširuje dočasný rámec na opatrenia vo forme rekapitalizácie a podriadeného dlhu v záujme ďalšej podpory hospodárstva

11.05.2020

Európska komisia prijala druhú zmenu, ktorou sa rozširuje rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020, aby členské štáty mohli podporiť hospodárstvo v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Predchádzajúca prvá zmena bola prijatá 3. apríla 2020. Na základe týchto horizontálnych pravidiel a v úzkej spolupráci s členskými štátmi Komisia doteraz schválila štátnu pomoc pre hospodárstvo EÚ v odhadovanej výške 1,9 bilióna eur. Cieľom je zabezpečiť naliehavo potrebnú likviditu pre podniky, zachrániť pracovné miesta, umožniť výskum a vývoj a zaručiť dodávky produktov na boj proti pandémii koronavírusu. Druhá zmena dopĺňa tie druhy opatrení, na ktoré sa už dočasný rámec uplatňuje, ako aj existujúce pravidlá štátnej pomoci. Stanovuje kritériá, na základe ktorých môžu členské štáty poskytnúť rekapitalizáciu a podriadený dlh podnikom v núdzi, a zároveň chráni rovnaké podmienky v EÚ.