Komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za nekalé praktiky pri internetovej inzercii

20.03.2019

Európska komisia udelila spoločnosti Google pokutu vo výške 1,49 mld. eur za porušenie antitrustových pravidiel EÚ. Spoločnosť Google zneužila svoje dominantné postavenie na trhu tým, že v zmluvách s tretími stranami zaviedla niekoľko obmedzujúcich ustanovení, ktoré bránili jej konkurentom umiestňovať na tieto webové stránky vlastné reklamy zobrazujúce sa pri vyhľadávaní online.

Spoločnosť Google poskytovala služby sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online obchodne najvýznamnejším uverejňovateľom prostredníctvom dohôd, o ktorých strany rokovali individuálne. Komisia v priebehu vyšetrovania preskúmala stovky takýchto dohôd a zistila, že:

Počnúc rokom 2006 spoločnosť Google zahŕňala do svojich zmlúv doložky o exkluzivite. Uverejňovatelia tak mali zakázané umiestňovať na stránky s výsledkami vyhľadávania akékoľvek vyhľadávacie reklamy konkurentov. Rozhodnutie sa týka uverejňovateľov, ktorých dohody so spoločnosťou Google vyžadovali takúto exkluzivitu pre všetky ich webové stránky.

Od marca 2009 spoločnosť Google postupne začala nahrádzať doložky o exkluzivite takzvanými doložkami o "favorizovanom umiestňovaní". Uverejňovatelia nimi boli viazaní vyhradiť na stránkach s výsledkami vyhľadávania najziskovejší priestor reklamám spoločnosti Google. V dohodách bol takisto stanovený minimálny počet reklám Google, ktoré sa museli uverejniť. V dôsledku toho konkurenti spoločnosti Google nemohli umiestňovať svoje vyhľadávacie reklamy na najviditeľnejších a najčastejšie otváraných častiach webových stránok s výsledkami vyhľadávania.

Od marca 2009 spoločnosť Google zahŕňala do dohôd aj doložky, podľa ktorých uverejňovatelia museli žiadať spoločnosť Google o písomný súhlas pred vykonaním akýchkoľvek zmien v spôsobe, akým sa zobrazujú konkurenčné reklamy. Spoločnosť Google vďaka tomu mala kontrolu nad tým, aké atraktívne sú konkurenčné vyhľadávacie reklamy, a teda aj ako často sú otvárané.

Spoločnosť Google zneužila toto dominantné postavenie na trhu tým, že bránila konkurentom zapájať sa do hospodárskej súťaže na trhu sprostredkovania inzercie v rámci vyhľadávania online.