Komisia víta dohodu Euroskupiny o vytvorení nástroja podpory v súvislosti s pandemickou krízou

11.05.2020

Komisia víta dohodu Euroskupiny o zriadení nástroja na podporu v súvislosti s pandemickou krízou v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), ku ktorej lídri dospeli počas videokonferencie 8. mája 2020. Tento nástroj bude k dispozícii všetkým členským štátom eurozóny vo výške 2 % HDP príslušného členského štátu na podporu domáceho financovania priamych a nepriamych nákladov na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19. Euroskupina súhlasila s názorom inštitúcií, že všetci členovia EMS spĺňajú požiadavky oprávnenosti na získanie podpory v rámci uvedeného nástroja. Súhlasila aj so zámerom Komisie uplatňovať zjednodušený rámec pre podávanie správ a monitorovanie, ktorý sa obmedzuje na záväzky vymenované v pláne reakcie na pandémiu, ako sa uvádza v liste výkonného podpredsedu Valdisa Dombrovskisa a komisára Paola Gentiloniho z 7. mája. Euroskupina takisto diskutovala o hospodárskej situácii eurozóny, a to na základe tohtoročnej jarnej hospodárskej prognózy.