Komisia víta dohodu o vymenovaní Laury Kövesiovej za prvú hlavnú európsku prokurátorku

25.09.2019

Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na vymenovaní Laury Codruty Kövesiovej za prvú hlavnú európsku prokurátorku. Vnútroštátne rozpočty v celej Európe každoročne prichádzajú minimálne o 50 miliárd EUR na príjmoch z DPH z dôvodu cezhraničných podvodov. Európska prokuratúra bude nezávislou a decentralizovanou prokuratúrou Európskej únie s právomocou vyšetrovať, trestne stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov poškodzujúcich rozpočet EÚ. Nariadenie, ktorým sa v rámci posilnenej spolupráce zriaďuje Európska prokuratúra, bolo prijaté 12. októbra 2017 a účinnosť nadobudlo 20. novembra 2017. V tejto fáze sa na ňom zúčastňuje 22 krajín EÚ.

Sídlom Európskej prokuratúry bude Luxemburg a Laura Kövesiová bude túto funkciu zastávať počas neobnoviteľného obdobia 7 rokov. Jej úlohou bude organizovať prácu Európskej prokuratúry, teda zastupovať ju, riadiť jej činnosť a zaistiť jej efektívne fungovanie.