Krajiny EÚ testujú svoju schopnosť spolupracovať v prípade kybernetických útokov

29.09.2020

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) sa stretli, aby otestovali a vyhodnotili svoje schopnosti a odolnosť v prípade útoku na kybernetickú bezpečnosť. Cvičenie, ktoré organizuje Holandsko s podporou agentúry ENISA, je kľúčovým míľnikom smerom k dokončeniu príslušných prevádzkových postupov, ktorých cieľom je zaistiť koordinovanejšie zdieľanie informácií a jednotná reakcia na incidenty medzi orgánmi kybernetickej bezpečnosti EÚ. Navyše, členské štáty dnes spustili sieť kontaktných organizácií pre kybernetické krízy (Cyber Crisis Liaison Organisation Network - CyCLONe) zameranú na uľahčenie spolupráce v prípade kybernetických incidentov. Sieť zabezpečí efektívnejší tok informácií medzi rôznymi štruktúrami kybernetickej bezpečnosti v členských štátoch a umožní lepšiu koordináciu vnútroštátnych stratégií reakcie a hodnotení vplyvu.

EÚ v súčasnosti disponuje širokou škálou nástrojov na ochranu elektronických komunikačných sietí. Ako napríklad smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov (smernica o kybernetickej bezpečnosti ), akt EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti a nové pravidlá v oblasti telekomunikácií.