Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

29.05.2020

Stredobodom plánu obnovy, ktorý včera predstavila Európska komisia, bude nový Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Ten bude poskytovať rozsiahlu finančnú podporu reformám a investíciám členských štátov s cieľom zmierniť hospodársky a sociálny vplyv pandémie koronavírusu a dosiahnuť, aby boli hospodárstva EÚ udržateľnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na výzvy, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Mechanizmus pomôže členským štátom riešiť výzvy identifikované v rámci európskeho semestra v oblastiach ako konkurencieschopnosť, produktivita, environmentálna udržateľnosť, vzdelávanie a zručnosti, zdravie, zamestnanosť a hospodárska, sociálna a územná súdržnosť.

Väčšina finančných prostriedkov sa poskytne formou grantov, s možným navýšením prostredníctvom úverov. Celková výška grantov, ktoré sú k dispozícii, bude 310 miliárd eur, zatiaľ čo ďalších 250 miliárd eur sa poskytne vo forme úverov.