Mladí prekladatelia: Európska komisia otvára prekladateľskú súťaž pre školy na rok 2019

04.09.2019

Európska komisia vyhlásila už 13. ročník každoročnej súťaže Juvenes Translatores pre študentov stredných škôl z celej Európy. Od 2. septembra sa školy zo všetkých členských štátov EÚ môžu zaregistrovať online a umožniť tak svojim študentom súťažiť s vrstovníkmi z celej Európy. Tohto roku budú mladí súťažiaci prekladať text o tom, ako môže mládež pomôcť pri formovaní budúcnosti Európy. Súťažiaci si budú môcť vybrať jednu z 552 možných jazykových kombinácií, pričom každá z nich obsahuje dva z 24 úradných jazykov EÚ. Registrácia pre školy je prvou fázou dvojfázového procesu a končí sa 20. októbra 2019 napoludnie. Európska komisia následne vyzve 751 škôl do ďalšej fázy. Počet zúčastnených škôl z každej krajiny sa bude rovnať počtu kresiel, ktoré má daná krajina v Európskom parlamente, pričom školy náhodne vyberie počítač. Vybrané školy potom musia do súťaže nominovať dvoch až piatich študentov. Študenti môžu mať akúkoľvek štátnu príslušnosť, no musia byť narodení v roku 2002. Súťaž sa uskutoční 21. novembra 2019, a to v rovnakom čase vo všetkých vybraných školách. Od tohto roka sa bude súťažiť online. Víťazov vyhlásia začiatkom februára 2020. Ceny im slávnostne odovzdajú na jar 2020 v Bruseli.