Navýšenie rozpočtu na repatriáciu a rescEU

27.03.2020

Európska komisia zvyšuje rozpočet na leteckú repatriáciu občanov a na zaistenie rezervy zdravotníckeho vybavenie rescEU. Na tieto účely navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur. Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo späť do Európy od prepuknutia pandémie prepravených už 2 312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V nadchádzajúcich dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov. EÚ v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do vlasti prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu. Vďaka tomuto návrhu Európskej komisie dôjde k navýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU celkovo na 80 miliónov eur.