Nová dohoda pre spotrebiteľov: Európska komisia víta predbežnú dohodu o posilnení pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa

02.04.2019

Európsky parlament a Rada dosiahli predbežnú dohodu o prísnejších pravidlách na ochranu spotrebiteľa, ktoré sa dajú lepšie presadzovať. Medzi najvýznamnejšie zlepšenia patrí väčšia transparentnosť pre spotrebiteľov pri nakupovaní online, účinnejšie sankcie a jasné pravidlá pre riešenie problému dvojakej kvality výrobkov v EÚ. Tieto nové pravidlá navrhla Európska komisia v apríli minulého roka ako súčasť balíka s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov.

Prijaté opatrenia prinesú spotrebiteľom konkrétne výhody:

  • Účinné sankcie za porušenie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
  • Riešenie dvojakej kvality spotrebného tovaru
  • Posilnené spotrebiteľské práva na internete

Túto predbežnú dohodu musí teraz oficiálne prijať Európsky parlament a Rada (členské štáty).