Nové pravidlá na posilnenie ochrany spotrebiteľa nadobúdajú účinnosť

07.01.2020

Komisia dnes víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade s vývojom v digitálnej oblasti. Nové pravidlá okrem iného zabezpečia väčšiu transparentnosť online trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či potvrdení bude zakázané. Okrem toho predajcovia nebudú môcť propagovať falošné zníženia cien a na stránkach, ktoré porovnávajú ceny, budú musieť uviesť kritéria porovnania pre spotrebiteľov. Nové pravidlá posilnia aj práva spotrebiteľov: zabezpečením odškodnenia obetiam nekalých obchodných praktík a ukladaním sankcií v prípade "hromadnej škody" postihujúcej spotrebiteľov v rámci celej EÚ. Členské štáty majú teraz dva roky na to, aby smernicu transponovali do svojich vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečili spotrebiteľom EÚ silnejšie ochranné opatrenia. Viac informácií o nových spotrebiteľských pravidlách nájdete na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_sk